Backing Pads პადლოჟკა პოლირების აპარატისთვის

 ყველა ტიპის აბრაზიული დისკებისათვის 14+1 150 მმ-იანი პოდლოჟკა.

მრავალ ხვრელიანი სისტემა უზრუნველყოფს პადლოჯკის ხანგრძლივ და მაღალ მუშაობას.

 • ET/BP-311M

  Ø 150, medium 

  1 piece/box

  ET/BP-315M

  Ø 150, medium 

  1 piece/box